Zanim zaczniemy zdobywać stopnie...

1. Okres próbny

Zaraz po spełnieniu niezbędnych warunków, zostajesz przyjęty/przyjęta do drużyny na okres próbny. Niezbędne warunki możesz znaleźć w sekcji "Dołącz do nas!" na tej stronie.

2. Przyjęcie do drużyny

Po pewnym czasie, jeśli regularnie będziesz chodzić na zbiórki, zostaniesz oficjalnie przyjęty/przyjęta do drużyny. Na tym etapie większość ludzi ma już mundur. Należy być pożytecznym i udzielać się w życiu drużyny, również w biwakach i innych akcjach!

3. Przyrzeczenie Harcerskie

Mam szczerą wolę, całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym/posłuszną Prawu Harcerskiemu.

Przyrzeczenie Harcerskie to najważniejszy moment w życiu każdego harcerza - otwiera przed nim tak naprawdę harcerską drogę.

Stopnie harcerskie:

Młodzik
Ochotniczka

Poznaje smak harcerskiej przygody. W swoim postępowaniu kieruje się Prawem Harcerskim. Pamięta o codziennym dobrym uczynku. Chętnie zdobywa nowe wiadomości i umiejętności przydatne w zastępie, drużynie, domu i szkole. Jest zaradna /zaradny, dzielna / dzielny i pogodna/ pogodny.

Wywiadowca
Tropicielka

Przestrzega Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego w codziennym życiu. Zdobywa harcerską wiedzę i doskonali umiejętności z różnych dziedzin. Tropi sytuacje, w których może być pożyteczna/ pożyteczny. Ćwiczy swoją spostrzegawczość i sprawność. Aktywnie uczestniczy w zadaniach zastępu i drużyny.

Odkrywca
Pionierka

Ocenia siebie i swoje postępowanie odwołując się do Prawa Harcerskiego. Potrafi radzić sobie w różnych sytuacjach. Można na niej/nim polegać. Jest uczynna/ uczynny, odważna/ odważny, samodzielna / samodzielny. Wywiązuje się z obowiązków, wynikających z miejsca w drużynie.

Ćwik
Samarytanka

Poszukuje wzorów do naśladowania zgodnych z harcerskimi wartościami. Szuka sytuacji, w których może pomóc zgodnie z wyrażoną w Przyrzeczeniu szczerą wolą. Pracuje nad swoim charakterem. Poszukuje swoich zainteresowań i pasji. Rozwija je zdobywając wiedzę i umiejętności w wybranych dziedzinach. Współtworzy życie drużyny.

Harcerz Orli
Harcerka Orla

Kierując się Prawem Harcerskim buduje swój własny system wartości. Sama/ sam wyznacza swoje cele. Wybiera swoją drogę życiową. Dąży do mistrzostwa w wybranych dziedzinach. Podejmuje wyzwania. Znajduje pole stałej służby.

Harcerz RP
Harcerka RP

Ma własny system wartości wynikający z Prawa Harcerskiego. Kieruje się nim we wszystkich aspektach swojego życia. Potrafi godzić pełnione przeze siebie role, np. w rodzinie, w szkole, w pracy, w działalności społecznej. Osiąga mistrzostwo w wybranych dziedzinach aktywności. Jest świadomą obywatelką/świadomym obywatelem RP. Swoim życiem daje świadectwo o harcerstwie