image019

Drużynowy

phm. Beniamin Marek

Drużynowy stoi na czele całej drużyny, jest prawnie odpowiedzialny za jej członków, tworzy plan pracy, organizuje zbiórki drużyny oraz pośredniczy w komunikacji z Hufcem. Jest jednocześnie przewodniczącym Rady Drużyny, czuwa nad rozwojem zastępowych.

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.
gen. Robert Baden-Powell

Telefon: 660 278 354
E-mail: beniamin.marek@zhp.net.pl

276px-Harcerz_orli.svg