image054

Drużynowa

sam. Wiktoria Zarówna

Drużynowa stoi na czele całej drużyny, jest prawnie odpowiedzialny za jej członków, tworzy plan pracy, organizuje zbiórki drużyny oraz pośredniczy w komunikacji z Hufcem. Jest jednocześnie przewodniczącym Rady Drużyny, czuwa nad rozwojem zastępowych. 

„Nie bierz życia zbyt serio, ale czyń zawsze najlepszy uczynek z tego, co posiadasz” 
gen. Robert Baden-Powell

Telefon: 531 532 718
E-mail: wiktoria.zarowna@zhp.net.pl

276px-Cwik.svg