Ćwik
Samarytanka

 1. Zna cele działania Związku Harcerstwa Polskiego;
 2. Wie, czym jest Statut ZHP;
 1. Potrafi posługiwać się układem PL-UTM (Universal Transverse Mercator) naniesionym na siatkę MGRS (Military Grid Reference System) lub innym analogicznym systemem współrzędnych o teoretycznie nieograniczonej precyzji*;
 1. Potrafi rozpalić i utrzymać ogień w piecu obozowym*;
 1. Potrafi udzielić pierwszej pomocy, w razie potrzeby zastosować resuscytację;
 2. Potrafi zabezpieczyć miejsce wypadku samochodowego i udzielić p.p. rannym*;
 1. Potrafi ułożyć i opowiedzieć gawędę przy ognisku obozowym*;
 2. Potrafi w praktyce wykorzystać znajomość języka obcego;
 3. Potrafi radzić sobie w sytuacjach nagłych i kryzysowych*;
 4. Potrafi samodzielnie lub w grupie zarobić pieniądze*;
 5. Potrafi zaplanować długą podróż i zorganizować nocleg na łonie natury lub w innym obozie harcerskim*;
 6. Zna najważniejsze prawa i obowiązki obywateli RP;
 7. Wie, jakie są role najważniejszych osób w Państwie*;
 8. Wie, jak nazywa się Wojewoda i Prezydent Miasta*;
 9. Potrafi samodzielnie zaplanować zbiórkę i biwak drużyny*;

Uwaga! Ćwik i samarytanka ponad powyższe, bezbłędnie znają wszystkie pozostałe techniki harcerskie oraz są mistrzami w wybranej przez siebie dziedzinie.