Zastępowa "Wigry"

trop. Judyta Mucha

Zastępowa 3. żeńskiego zastępu harcerskiego „Wigry” w naturalny sposób przewodzi tej małej grupie. Jest mentorem, wsparciem, przyjacielem, który sprawuje pieczę nad całym zastępem.

,, Najlepsze wyniki osiągają te drużyny, gdzie najbardziej zaufano zastępowym. Tu leży tajemnica powodzenia wychowania skautowego.”
sir Robert Baden-Powell

Telefon: 570 080 327

Wywiadowca.svg