Zastępowa "Granatu"

szer. Natalia Zapiór

Zastępowa 3. zastępu harcerskiego „Granat” w naturalny sposób przewodzi tej małej grupie. Jest mentorem, wsparciem, przyjacielem, który sprawuje pieczę nad całym zastępem.

[cytat]
[autor]

Telefon: [telefon]