harcerze

Zastępowa "Granicy"

trop. Julia Zarówna

Zastępowa 1. zastępu starszoharcerskiego stoi na czele tej małej grupy. Jej zadaniem jest wspierać, pomagać, uczyć i przewodzić członkom zastępu w ich harcerskiej karierze.

,, Najlepszy sposób osiągnięcia szczęścia- to rozsiewanie go wokół siebie”
sir Robert Baden-Powell

Telefon: 531 532 618

Wywiadowca.svg