Funkcyjni

W Związku Harcerstwa Polskiego starsi „wyjadacze” często pełnią w drużynie jakąś rolę. Głową drużyny jest, jak sama nazwa wskazuje, drużynowy. Decyduje on o losach drużyny, organizuje i przeprowadza zbiórki oraz pośredniczy w komunikacji z hufcem. W prowadzeniu zbiórek często pomagają mu przyboczni, których może być nawet kilku. Dodatkowo w drużynie często stosuje się tzw. system małych grup. Drużynę można podzielić zatem na zastępy, na czele których stoją zastępowi. Oni również pomagają w prowadzeniu drużyny oraz wychowywaniu harcerzy. Są oni młodymi liderami grup, do swojej pomocy mogą czasem wyznaczyć podzastępowego. Ponadto są również inni, rzadziej powoływani funkcyjni w drużynie, czy funkcyjni w zastępie, jak np. sanitariusz, kronikarz, fotograf itp. Ponadto, jeśli drużynowy jest niepełnoletni, w drużynie przydzielony jest opiekun drużyny– pełnoletni instruktor hufca, który czuwa, by zbiórki były zgodne z harcerską metodą oraz prawnie odpowiada za drużynę.