Odkrywca
Pionierka

 1. Zna adres komendy Hufca, Chorągwi i Głównej Kwatery;
 2. Wie, jak nazywa się komendant Hufca, Chorągwi, Naczelnik i Przewodniczący;
 3. Zna strukturę ZHP, w tym wszystkie sznury funkcyjne;
 4. Potrafi głośno i wyraźnie wydawać komendy, bezbłędnie staje w postawie zasadniczej i oddaje honory*;
 5. Zna regulamin mundurowy ZHP*;
 6. Wie, jak nazywa się Prezydent i Premier RP;
 7. Zna komendantów wszystkich środowisk działających w Hufcu Bolesławiec*;
 1. Potrafi wskazać główne etapy w dziejach harcerstwa;
 2. Zna historię swojej miejscowości;
 3. Zna historię powstania ZD „Lawina”*;
 1. Na podstawie mapy topograficznej potrafi określić długość trasy, nachylenie terenu, przybliżony czas marszu, azymut na dany punkt;
 2. Potrafi zmierzyć w terenie odległość i wysokość;
 3. Wie,czym jest park narodowy, park krajobrazowy i rezerwat przyrody;
 4. Potrafi wykonać prawidłowy i estetyczny szkic miejscowości w promieniu do 100 m*;
 5. Wie, jak wyglądają znaki topograficzne, umie je odróżnić i nazwać, wie czym się różnią znaki punktowe od obszarowych.
 1. Sprawnie posługuje się sprzętem pionierskim. Potrafi pokierować budową urządzenia obozowego według własnego pomysłu;
 2. Potrafi ułożyć estetyczny stos ogniskowy, który rozpali się od jednej zapałki*;
 3. Potrafi zbudować bezpieczny, trwały i chroniący przed deszczem szałas*;
 4. Potrafi zbudować funkcjonalną pochodnię*;
 1. Potrafi ocenić czynności życiowe (tętno i oddech), zna prawidłowe tętno dzieci i dorosłych. Potrafi postąpić w przypadku utraty przytomności, ułożyć chorego w pozycji bocznej bezpiecznej. Umie zastosować różne sposoby przenoszenia poszkodowanych.
 2. Potrafi postępować w przypadku zatrucia pokarmowego;
 3. Potrafi przeprowadzić zaawansowane zabiegi resuscytacyjne, zna stosunek ilości ucisków do wdechów dla niemowląt, dzieci, osób dorosłych i u topielców*;
 4. Potrafi zadbać o komfort psychiczny poszkodowanego*;
 1. Potrafi w prostych sytuacjach porozumieć się w języku obcym;
 2. Potrafi przebyć znaczny dystans z plecakiem turystycznym, rozsądnie dobierając ekwipunek, racjonując ograniczone zapasy żywności i współpracując z patrolem*;
 3. Wie, jakie inne organizacje harcerskie działają w Polsce;
 4. Jest punktualny i obowiązkowy;