Młodzik
Ochotniczka

 1. Zna Prawo Harcerskie;
 2. Nosi mundur zgodny z regulaminem;
 3. Wie, jak oznacza się funkcje w zastępie i drużynie;
 4. Zna podstawy musztry, prawidłowo stoi w postawie zasadniczej i swobodnej, wykonuje zwroty. Sprawnie stawia się na zbiórce, zachowuje się w szyku i potrafi się zameldować. Odpowiednio zachowuje się podczas hymnu;
 5. Zna nazwy stopni harcerskich*;
 6. Potrafi zaśpiewać Hymn Związku Harcerstwa Polskiego*;
 7. Zna treść Przyrzeczenia Harcerskiego*;
 8. Zna symbolikę Krzyża Harcerskiego oraz lilijki*;
 1. Zna historię godła i barw narodowych oraz hymn państwowy;
 2. Wie, czym wsławiły się Szare Szeregi;
 3. Wie, kiedy powstał skauting, kto był jego twórcą i kto rozpoczął skauting na ziemiach polskich;
 4. Wie, kto i kiedy zapoczątkował harcerstwo w Bolesławcu*;
 1. Potrafi zorientować mapę*;
 2. Potrafi wyznaczyć strony świata za pomocą słońca, przedmiotów terenowych i busoli.
 3. Potrafi dotrzeć do wyznaczonego miejsca po znakach patrolowych;
 4. Potrafi wyznaczyć i wie, czym jest azymut*;
 1. Potrafi rozstawić namiot turystyczny;
 2. Potrafi rozłożyć i przy pomocy kolegi perfekcyjnie pościelić kanadyjkę*;
 3. Zna minimum trzy węzły;
 1. Potrafi ocenić oddech i w razie potrzeby udrożnić drogi oddechowe, wezwać pomoc i przeprowadzić podstawową RKO*;
 2. Umie zaradzić w przypadku skaleczenia, otarcia nogi, zachłyśnięcia, niewielkiego oparzenia i stłuczenia, krwotoku z nosa, użądlenia przez pszczołę lub osę. Potrafi wykorzystać dostępne środki opatrunkowe. Zna prawidłową temperaturę człowieka. Zna numery telefonów ratunkowych, potrafi poprawnie wezwać pomoc w nagłym wypadku;
 1. Dba o własną czystość i higienę;
 2. Potrafi ubrać się odpowiednio do pogody;
 3. Wie, kto jest bohaterem Drużyny i Hufca;
 4. Potrafi samodzielnie spakować się i bezpiecznie poruszać się po drodze;
 5. Zna co najmniej dwa sposoby szyfrowania (bez alfabetu Morse’a);
 6. Zna numery telefonów do rodziców i drużynowego*;
 7. Potrafi przyszyć do munduru guzik i plakietkę;
 8. Potrafi zachować się w kręgu i podczas ogniska. Zna zwyczaje i obrzędy;
 9. Zna przynajmniej 5 piosenek harcerskich;