image046

Przyboczna ds. formalnych

pwd. Zuzanna Oleszek

Przyboczna do spraw formalnych w naszej drużynie zajmuje się głównie obsługą dokumentacji i ewidencji, choć nierzadko bierze udział w zbiórkach drużyny i stanowi wsparcie programowe dla drużynowego. W trakcie pełnienia funkcji zdobyła stopień przewodniczki.

Nie chodzi o to, byśmy osiągnęli nasze najwyższe ideały, lecz o to, aby były one naprawdę wysokie.
gen. Robert Baden-Powell

Telefon: 664 300 400

276px-Harcerz_orli.svg