Materiały

Tutaj znajdują się dodatkowe materiały dla harcerzy.

Harcerskie zwyczaje ogniskowe

Interpretacja Prawa Harcerskiego

Karta biwaku (wzór)

Ogień i las- poradnik

Podstawowy zestaw sprawności

Statut ZHP

struktura ZHP

sznury funkcyjne ZHP

Terenoznawstwo

Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

Wzór rozkazu (standardowy)

Zasady musztry i ceremoniału harcerskiego

Zasady zdobywania stopni harcerskich i starszoharcerskich

Zasady zdobywania znaków służb

Zgoda na przynależność do ZHP (wzór)

2 Replies to “Materiały”

Dodaj komentarz