Zgoda na przynależność do drużyny

Tutaj znajduje się zgoda na przynależność do ZHP – należy wydrukować ją w formacie A4 lub A5 i niezwłocznie po wstąpieniu do drużyny wypełnić ją i przekazać drużynowemu – to konieczny warunek przyjęcia harcerza do drużyny.